Благодарственные молитвы по святом причащении

Священник: Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Чтец:

Благодарственная моли́тва, 1-я (заглавия молитв не читаются):

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого:

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств.

Обратите внимание

Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную.

Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста:

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу.

Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть.

Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля.

Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я:

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́.

Важно

Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Если Литургия Иоанна Златоустого (совершается в течение всего года, когда не положено совершать двух остальных Литургий), читаем: Если Литургия Василия Великого (день памяти Василия Великого 14 января; навечерия Рождества Христова (7 января) и Крещения (19 января) или в самый день этих праздников, если их навечерия выпадают на субботу или воскресенье; 1, 2, 3, 4 и 5-е воскресенье Великого поста; Великий четверг и Великая суббота), читаем: Если совершается Литургия Григория Двоеслова (среды и пятницы Великого поста, четверг 5-й седмицы Великого поста, первые три дня Страстной седмицы; праздник 1-го и 2-го обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта) и память 40 мучеников Севастийских (22 марта), случившиеся в постные дни, т.е. в дни с понедельника по пятницу в период Святой Четыредесятницы; понедельник, вторник и среда Страстной седмицы; храмовый праздник и в праздник чтимого святого (кроме праздника Благовещения), случившиеся в указанный период), читаем:
Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.Кондак, глас 6-й:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Тропарь Василию Великому, глас 1-й:Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.Кондак, глас 4-й:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.Кондак, глас 3-й:Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Именем Господним благослови Отче.

Священник: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

В некоторых храмах чтец также прибавляет: Господи помилуй (трижды).

Источник: https://azbyka.ru/blagodarstvennie-molitvy

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Слáва Тебé, Бóже. Слáва Тебé, Бóже. Слáва Тебé, Бóже.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Гóсподи Бóже мой, я́ко не отри́нул мя еси́ грéшнаго, но óбщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподóбил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко менé недостóйнаго причасти́тися пречи́стых Твои́х и небéсных Даро́в сподóбил еси́.

Но Влады́ко Человеколю́бче, нас рáди умéрый же и воскресы́й, и даровáвый нам стрáшная сия́ и животворя́щая Тáинства, во благодея́ние и освящéние душ и телéс нáших, даждь бы́ти сим и мне во исцелéние души́ же и тéла, во отгнáние вся́каго сопроти́внаго, в просвещéние óчию сéрдца моегó, в мир душéвных мои́х сил, в вéру непосты́дну, в любовь нелицемéрну, во исполнéние прему́дрости, в соблюдéние зáповедей Твои́х, в приложéние Божéственныя Твоея́ благодáти, и Твоегó Цáрствия присвоéние: да во святы́ни Твоéй тéми сохраня́емь, Твою́ благодáть поминáю всегдá, и не ктому́ себé живу́, но Тебé нáшему Влады́це и благодéтелю; и тáко сегó жития́ изшéд о надéжди животá вéчнаго, в присносу́щный дости́гну покóй, идéже прáзднующих глас непрестáнный, и безконéчная слáдость, зря́щих Твоегó лицá добрóту неизречéнную. Ты бо еси́ и́стинное желáние, и неизречéнное весéлие лю́бящих Тя, Христé Бóже наш, и Тя поéт вся тварь во вéки. Ами́нь.

Молитва святого Василия Великого, 2-я

Влады́ко Христé Бóже, Царю́ векóв и Содéтелю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми еси́ подáл благи́х, и о причащéнии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Тáинств.

Совет

Молю́ у́бо Тя, Блáже и Человеколю́бче: сохрани́ мя под крóвом Твои́м, и в сéни крилу́ Твоéю; и дáруй ми чи́стою сóвестию, дáже до послéдняго моегó издыхáния, достóйно причащáтися святы́нь Твои́х, во оставлéние грехóв и в жизнь вéчную.

Читайте также:  Благоприятные дни по лунному календарю: характеристика и особенности

Ты бо еси́ хлеб живóтный, истóчник святы́ни, Подáтель благи́х, и Тебé слáву возсылáем со Отцéм и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва Симеона Метафраста, 3-я

Давы́й пи́щу мне плоть Твою́ вóлею, огнь сый и опаля́яй недостóйныя, да не опали́ши менé, Содéтелю мой; пáче же пройди́ во уды моя́, во вся состáвы, во утрóбу, в сéрдце. Попали́ тéрние всех мои́х прегрешéний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышлéния. Состáвы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чу́вств просвети́ просту́ю пятери́цу.

Всегó мя спригвозди́ стрáху Твоéму. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохрани́ мя от вся́каго дéла и слóва душетлéннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя, удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твоé селéние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селéние грехá. Да я́ко Твоегó дóму, вхóдом причащéния, я́ко огня́ менé бежи́т всяк злодéй, вся́ка страсть.

Моли́твенники Тебé приношу́ вся святы́я, чиноначáлия же безплóтных, Предтéчу Твоегó, му́дрыя апóстолы, к сим же Твою́ несквéрную чи́стую Мáтерь, и́хже мольбы́, Благоутрóбне, приими́, Христé мой, и сы́ном свéта содéлай Твоегó служи́теля.

Ты бо Еди́н еси́ и освящéние нáших, Блáже, душ и свéтлость; и Тебé лепоподóбно, я́ко Бóгу и Влады́це, слáву вси возсылáем на всяк день.

Молитва 4-я

Тéло Твоé святóе, Гóсподи Иису́се Христé Бóже наш, да бу́дет ми в живóт вéчный, и Кровь Твоя́ честнáя во оставлéние грехóв: бу́ди же ми благодарéние сиé в рáдость, здрáвие и весéлие; в стрáшное же и Вторóе Пришéствие Твоé сподóби мя грéшнаго стáти одесну́ю слáвы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Мáтере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богорóдице

Пресвятáя Влады́чице Богорóдице, свéте помрачéнныя моея́ души́, надéждо, покрóве, прибéжище, утешéние, рáдование моé, благодарю́ Тя я́ко сподóбила мя еси́, недостóйнаго, причáстника бы́ти пречи́стаго Тéла и честны́я Крóве Сы́на Твоегó.

Обратите внимание

Но рóждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ умныя óчи сéрдца; Я́же истóчник безсмéртия рóждшая, оживотвори́ мя умерщвлéннаго грехóм; Я́же ми́лостиваго Бóга любоблагоутрóбная Мáти, поми́луй мя, и даждь ми умилéние, и сокрушéние в сéрдце моéм, и смирéние в мы́слех мои́х, и воззвáние в пленéниих помышлéний мои́х; и сподóби мя, до послéдняго издыхáния, неосуждéнно приимáти пречи́стых Тáин освящéние, во исцелéние души́ же и тéла. И подáждь ми слéзы покая́ния и исповéдания, во éже пéти и слáвити Тя во вся дни животá моегó, я́ко благословéнна и препрослáвленна еси́ во вéки. Ами́нь.

Ны́не отпущáеши рабá Твоегó, Влады́ко, по глагóлу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста óчи мои́ спасéние Твоé, éже еси́ уготóвал пред лицéм всех людéй, свет во откровéние язы́ков и слáву людéй Твои́х Изрáиля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Крéпкий, Святы́й Безсмéртный, поми́луй нас (трижды).

Слáва Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ху, и ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Пресвятáя Трóице, поми́луй нас; Гóсподи, очи́сти грехи́ нáша; Влады́ко, прости́ беззакóния нáша; Святы́й, посети́ и исцели́ нéмощи нáша, и́менé Твоегó рáди.

Гóсподи поми́луй (трижды).

Слáва, и ны́не:

Óтче наш, И́же еси́ на небесéх! Да святи́тся и́мя Твоé, да прии́дет Цáрствие Твоé, да бу́дет во́ля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и остáви нам дóлги нáша, я́коже и мы оставля́ем должникóм нáшим; и не введи́ нас во искушéние, но избáви нас от лукáваго.

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже свéтлость огня, возсия́вши благодáть, вселéнную просвети́; не сребролю́бия ми́рови сокрóвища снискá, высоту́ нам смиренному́дрия показá, но твои́ми словесы́ наказу́я, óтче Иоáнне Златоу́сте, моли́ Слóва Христá Бóга спасти́ся душáм нáшим.

Кондак, глас 6-й

Слава: От небéс прия́л еси́ Божéственную благодáть, и твои́ми устнáми вся учи́ши покланя́тися в Трóице Еди́ному Бóгу, Иоáнне Златоу́сте всеблажéнне, преподóбне, достóйно хвáлим тя: еси́ бо настáвник, я́ко Божéственная явля́я.

И ныне: Предстáтельство христиáн непосты́дное, ходáтайство ко Творцу́ непрелóжное, не прéзри грéшных молéний глáсы, но предвари́, я́ко Благáя, на пóмощь нас, вéрно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умолéние, предстáтельствующи при́сно, Богорóдице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зéмлю изы́де вещáние твоé, я́ко приéмшую слóво твоé, и́мже боголéпно научи́л еси́, естествó су́щих уясни́л еси́, человéческия обы́чаи украси́л еси́, цáрское свящéние, óтче преподóбне, моли́ Хри́ста Бóга, спасти́ся душáм нáшим.

Кондак, глас 4-й

Слава: Яви́лся еси́ основáние непоколеби́мое Цéркве, подая́ всем некрадóмое госпóдство человéком, запечатлéя твои́ми велéньми, небоявлéнне Васи́лие преподóбне.

И ныне: Предстáтельство христи́ан…

Важно

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров, читай тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бóга свы́ше Божéственную благодáть восприéм, слáвне Григóрие, и Тогó си́лою укрепля́емь, евáнгельски шéствовати извóлил еси́, отону́дуже у Христá возмéздие трудóв прия́л еси́, всеблажéнне: Егóже моли́, да спасéт ду́ши нáша.

Кондак, глас 3-й

Слава: Подобоначáльник показáлся еси́ Начáльника пáстырем Христá, и́ноков чреды́, óтче Григóрие, ко огрáде небéсней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ стáдо Христóво зáповедем Егó: ны́не же с ни́ми рáдуешися, и лику́еши в небéсных крóвех.

И ныне: Предстáтельство христиáн…

Гóсподи поми́луй (12 раз).

Слáва, и ны́не:

Честнéйшую Херуви́м…

После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.

Источник: https://pravoslavie.ru/105670.html

Благодарственные молитвы по святом причащении

Слушать или читать онлайн текст благодарственных молитв по святом причащении на русском языке с ударениями. Узнайте в чем духовное значение благодарственных молитв по святом причащении. Обо всем подробнее в данной статье.

И читаются тропари святому, по чьему чину совершалась литургия. 1 вариант, если совершалась литургия святого Иоанна Златоуста, читается тропарь святому Иоанну:

Кондак

2 вариант, если совершалась литургия святого Василия Великого, читается тропарь святому Василию:

Кондак

3 вариант, если совершалась литургия Преждеосвящённых Даров, читается тропарь святому Григорию Двоеслову:

Кондак

После чего окончание благодарственных молитв:

Благодарственные молитвы по святом причащении читают в Церкви, после принятия Божественных Тела и Крови Христовых в таинстве Евхаристии.

Причастие – таинство, совершаемое в церкви. После него принято читать благодарственные молитвы.

История таинства

Чтобы осознать и понять важность причастия, необходимо обратиться к истории, которая корнями уходит в те времена, когда сын Господа пребывал на Земле. Начало таинство берет с Тайной Вечери. Именно в этот вечер Христос, принимая пищу в кругу своих учеников, подал им хлеба и вина. Считается, что хлеб символизирует плоть Иисуса, а вино – его кровь.

В те смутные времена вера была запрещена, и люди, которые проповедовали христианство, были нарушителями закона. Правители всеми силами старались, чтобы языческую веру признали единственно верной.

Это связано с тем, что поклонение языческим богам предполагало полное повиновение монарху.

Как правило, правители страны не отличались милостью, многие ненавидели его, однако свергнуть не решались, боясь наказания богам.

Христианская вера проповедовала противоположные идеалы, поэтому императоры, привыкшие творить бесчинства, не желали ее признавать.

После того, как Христа распяли, ученики продолжали восхвалять его и служить ему, столкнувшись с серьезными трудностями, которые не были связаны с преследованием со стороны властей.

Их беспокоило, что они не могли найти способ почтить покинувшего этот мир учителя, поскольку:

 • публичные выступления были под запретом;
 • строить церкви запрещалось;
 • ни о каком издании христианской религиозной литературы не могло быть и речи;
 • крайне проблематично было сохранить какие-либо письмена.

Именно тогда ученики, помня о словах, сказанных учителем на Тайной Вечере, стали почитать его святым причащением. Постепенно об этой традиции узнали священники, которые, несмотря на запрет, продолжали славить Христа. Однако проводить богослужения в церкви они не могли, так как солдаты правителя пристально следили за всеми, кто подозревался в служении Иисусу.

Священники проводили таинство под покровом ночи, которая надежно укрывала от взоров неприятелей. Даже находясь в заключении, арестованные священники не прекращали причащаться, демонстрируя, насколько сильна их вера.

Причастие в современном мире

Как только эта традиция укрепилась, люди стали возносить благодарственные молитвы по святом причащении. Истинно верующие христиане до сих пор чтят эту традицию. Раньше люди причащались порой в местах, которые совершенно для этого не предназначены.

Сегодня все изменилось. Таинство проводят исключительно в стенах храмов, за исключением случаев, когда нужно причастить смертельно больного в больнице или дома.

Литургия – это не воспоминание давно ушедших событий, она представляет собой продолжение Тайной Вечери.

В данном случае священник является орудием Господа. Он точно повторяет слова, сказанные Христом во время Тайной Вечери. Именно через священнослужителя во время литургии действует Иисус.

Как часто нужно причащаться?

Это, пожалуй самый часто задаваемый вопрос от прихожан к священнику. В старину, Святые Христовы Тайны в обязательном порядке принимали все присутствующие на литургии. Но иногда некоторые отказывались принимать участие в священном обряде. В этом случае священники пытались узнать о причине отказа. Большинство прихожан мотивировали это тем, что они просто недостойны такой чести.

Действительно, найти человека, который был бы достоин, принять причасти весьма сложно, ведь все люди грешны по своей природе. Однако современные священники считают это отговоркой. Причастие – это милость, дарованная людям, а значит отказываться от нее большой грех.

Считается, что человек, длительное время не принимающий причастия, отдаляется от Господа. Поэтому духовные наставники рекомендуют присутствовать на каждой литургии, принимая при этом таинство. Только в этом случае они обретут истинную веру и приблизятся к Господу.

Как правильно подготовиться к причастию

К принятию Таинства нужно особенным образом подготовиться. Христианин должен проанализировать свою жизнь, понять ошибки, раскаяться в грехах и иметь твердое желание избавиться от них, изменив свою жизнь к лучшему.

Если здоровье позволяет, несколько дней до причастия нужно держать пост: ограничить употребление продуктов животного происхождения. Верующий воздерживается от праздных дел и развлечений, сконцентрировавшись на духовной жизни. Большую часть времени посвятить молитва и чтению Священного писания.

Читайте также:  Молитва святому Луке Крымскому об исцелении и выздоровлении

Перед причастием обязательно исповедаются, раскаиваясь в совершенных грехах. Это позволит очистить душу от тяжелого груза и подготовит ее к приятию Божественной благодати.

Как правильно подходить к причастию

После прочтения основной молитвы – «Отче наш», походят к алтарю. Как только вынесут Святую Чашу, верующие подходят к ней в порядке очереди, при этом руки складывают крестообразно на груди (правую поверх левой). Прихожанин называет свое имя, данное при крещении и принимает Святые Дары. Затем целует низ Чаши.

Благодарственные молитвы по Причащении

Перед своей мученической кончиной Христос оставил своим ученикам заповедь в память об Учителе совершать Причастие. Он говорил, что вино и хлеб, вкушаемое во время таинства – это Кровь и Плоть Христа.

По завершении службы и Евхаристии, священник читает для прихожан благодарственные молитвы к Богу.

Если нет времени, сразу после Евхаристии можно уйти, не дожидаясь окончания службы, но в этом случае святые тексты из молитвослова обязательно читают дома самостоятельно. Важно в этот момент быть спокойным и читать их с благоговением.

Правила прочтения молитв

Благодарственные молитвы по Святому Причащению включают в себя пять отдельных текстов:

 • Благодарственный – читают в знак благодарности Господу за то, что он принял христиан, несмотря на их греховность, как привитую ветвь к Своему народу. Кроме этого читают прошение о духовном и тесном исцелении, защите от всех врагов. Просьба об укреплении веры христианина – также важный момент.
 • Молитва Василию Великому – благодарность Господу, за то, что Он укрепляет человека в вере и дает ему возможность с чистой душой, которую очищает Дух Божий, подходить к таинству. Воспевают Бога за дарованные блага человеку.
 • Молебен Симеона Метафраста – в своей мольбе сравнивает Господа с огнем, который способен как сжечь грешника, так и очистить его. В тексте приносится прошение об очищении от грехов и благодарение за эту милость.
 • Прошение ко Христу – канон обращен к Иисусу, в котором верующий возносит благодарение к Сыну Божьему за Кровь Его, которую он пролил на кресте за человечество.
 • Прошение к Богородице – канон праведности и чистоты, который читают с просьбой о помощи к Божьей Матери за человека перед Творцом.

После прочтения этих молебнов читают кондаки и тропари святому, во имя которого совершалась литургия.

Чтобы попасть после земной жизни в Царство Небесное и получить жизнь вечную, каждый православный должен причащаться. Без этого достигнуть совершенства в жизни духовной невозможно. Божья благодать, которую верующий получит во время причастия, укрепит его веру, поможет в боре с греховными страстями  окажет целебное действие.

Источник: https://pravgolos.ru/blagodarstvennyie-molitvyi-po-svyatom-prichashhenii/

Православные благодарственные молитвы по Святом Причащении

 • Благодарственные молитвы по Причащении
 • Правила прочтения молитв

Таинство Причастия или Евхаристия — это одно из важнейших христианских Таинств, наравне с Крещением или Миропомазанием, которое должен совершать каждый православный христианин. Обычно Причастие совершается после каждого богослужения в воскресный день, но принять причастие могут лишь те, кто исповедовался в субботу. До и после хлебопреломления читаются благодарственные молитвы.

Благодарственные молитвы по Причащении

Иисус Христос оставил своим ученикам прямо перед смертью заповедь о совершении Причастия в память об Учителе. Он говорил, что хлеб и вино, вкушаемое в этот момент — это Плоть Христа и Кровь.

Икона Причастие апостолов

Есть серьезные расхождения в дословном понимании данного высказывания. Но каждая христианская конфессия считает обязательным условием совершение хлебопреломления.

Как только заканчивается служба и завершается Евхаристия, священнослужитель читает для всех прихожан благодарственную мольбу Богу.

Совет! Можно не дожидаться окончания богослужения и после Евхаристии сразу уйти, но в таком случае по возвращении домой следует самостоятельно прочитать эти святые тексты из молитвослова. Важно лишь быть в спокойном расположении духа и читать их с благодарностью.

Правила прочтения молитв

Благодарственные мольбы включают в себя 5 отдельных текстов:

 • Благодарственный — он произносится как знак благодарности Богу за то, что он принял христиан, как привитую ветвь к Своему народу, несмотря на их греховность. Тут же читается и прошение об исцелении телесном и духовном, а также о защите от всех врагов. Важный момент также — это просьба об укреплении в вере христианина.
  После причастия священник читает для всех прихожан благодарственную мольбу Богу

Текст во имя Василия Великого — он также содержит благодарности Господу за то, что Он наделяет верующего человека верой и дает ему возможность приходить и совершать Таинства с чистой душой, которую очищает Дух Божий. Также воспеваются все дарованные Господом дары человеку.

Молебен Симеона Метафраста — он в своей мольбе делает сравнение Господа с огнем, который может как очистить, так и сжечь грешника. Поэтому в тексте идет прошение об очищении от греха и благодарение за эту милость;

Причастие – это таинство для души верующего человека

Прошение ко Христу — этот канон говорится к Иисусу, и в ней человек благодарит Сына Божьего за Кровь Его, которая пролилась на кресте за человека;

Прошение к Богородице — это своеобразный канон чистоты и праведности, который читается для заступничества Девы Марии за человека перед Творцом.

Совет

Внимание! После прочтения данных молебнов читаются тропари и кондаки, но их следует читать тому святому, во имя которого совершалось все богослужение.

Источник: http://molitva-info.ru/molitvoslov/blagodarstvennye-molitvy-po-svyatom-prichashhenii.html

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Причастие — одно из важнейших таинств православной церкви. Оно очищает душу человека и наполняет ее благодатью. Чтение благодарственных молитв — неотъемлемая часть этого ритуала, ведь именно они помогают выразить ликование и радость, которые испытывает каждый христианин после причащения Святых Тайн.

Святое Таинство Причастия установил сам Спаситель на Тайной вечере: он разделил хлеб между своими учениками и объяснил, что, вкусив пищу, они воспримут святую Плоть Христову.

Затем Сын Божий благословил чашу с вином и призвал апостолов испить из нее, пояснив, что это кровь его, пролитая за человечество.

Это Таинство Христос заповедовал совершать до скончания времен, дабы это служило напоминанием о его Великой Жертве и открывало людям путь в жизнь вечную.

По сей день Святое Причащение является одним из главных ритуалов в жизни каждого христианина. Символически вкушая плоть и кровь Христову, человек причащается святых Тайн, дабы войти Царствие Небесное после завершения земного пути.

Как правильно подготовиться к причастию

К принятию великого Таинства нужна особая духовная и физическая подготовка. Христианин должен проанализировать пройденный путь, осознать свои ошибки, покаяться в грехах и возыметь твердое намерение избавиться от них и изменить жизнь к лучшему.

За несколько дней перед причастием, если позволяет здоровье, нужно придерживаться поста: ограничить употребление яиц, молочных продуктов, мяса. Следует воздержаться от посещения развлекательных мероприятий, от праздных дел и сконцентрироваться на духовной жизни, посвятить больше времени чтению Библии и молитвам.

Причащению обязательно предшествует исповедь — покаяние в совершенных грехах. Исповедь очищает душу от тяжелого груза, готовит ее к приятию Божественной благодати. К исповеди также нужно подготовиться: например, перед ней необходимо выполнять особое молитвенное правило.

Как правильно подходить к причастию

После того, как священник прочтет главную молитву — «Отче наш» — нужно подойти к алтарю. Когда будет вынесена Святая Чаша, следует в порядке очереди подойти к священнику, держа руки сложенными на груди (правая поверх левой), назвать свое имя, данное при крещении, и принять Святые Дары, после чего поцеловать низ Чаши.

Благодарственные молитвы читаются после Причащения Святых Тайн.

Благодарственные молитвы

Благодарю Тебя, Господь, что не отринул меня, недостойного грешника, но удостоил приобщиться к Святым Твоим Тайнам.

Владыка Небесный, ради людей умерший и воскресший, даровавший нам животворящее Таинство во благодеяние и освящение душ и тел наших, пусть и для меня Причащение Святы Твоих Таинств будет во исцеление души и тела, изгнание скверны и зла, в просвещение духовных очей моих, в веру истинную, в любовь искреннюю, во исполнение Великих Заповедей Твоих, в приобщение к Божественной Твоей Благодати и восшествие в Царствие Небесное. Святостью Твоей оберегаем, Твою Благодать поминаю и Тебе вверяю свою жизнь. Ибо ты есть радость всех любящи Тебя, Христе Боже наш, и воспевают славу Тебе все живущие на земле во веки веков. Аминь.

Тело Твое Священное, Господь Бог наш, Иисус Христос, да дарует мне путь в Царствие Небесное, и Кровь Твоя Честная будет во оставление грехов. Будет же мне благодарение это в радость великую и счастье. Во второе же пришествие Твое удостой меня, грешного, созерцать Славу Твою, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых.

Пресвятая Богородица, свет угнетенной души моей, надежда, прибежище, утешение и радость моя! Благодарю тебя за то, что удостоила меня, грешного, причащенным быть Пречистого Тела и Святой Крови Сына Твоего.

Породившая истинный свет, просвети мое сердце, открой мои очи духовные; источник бессмертия родившая, верни к жизни меня, сгибающегося по тяжестью грехов; Милостивого Бога милосердная Матерь, помилуй меня, дай мне покой и смирение в мыслях моих, и силу против грешных помышлений.

Удостой меня до окончания жизненного пути причащаться Святых Тайн, дабы исцелилась душа моя. Даруй мне слезы покаяния, дабы вовеки славил и воспевал Тебя, благословенную. Аминь.

Обратите внимание

Живите с миром и совершайте как можно больше благих дел, помогайте тем, кто нуждается в заботе и помощи — ведь именно в этом и состоит главная цель каждого христианина. А ежедневные молитвы укрепят ваш дух и помогут не сойти с праведного пути. Будьте счастливы, и не забывайте нажимать на кнопки и 

В период празднования христианских праздников многие задаются вопросами о запрете тех или иных действий. Что …

Святитель Николай — самый почитаемый святой русской православной церкви. Николай Чудотворец может помочь в самых …

4 декабря христиане отмечают один из главных православных праздников. Молитвы, обращенные к Пресвятой Богородице в …

Великий святитель Иоанн Златоуст говорил, что для молитв нет препятствий. Любое место и время будут …

Источник: https://dailyhoro.ru/article/blagodarstvennyie-molitvyi-po-svyatom-prichaschenii/

Благодарственные молитвы после причастия

Кроме ежедневных радостей и огорчений в жизни православного христианина случаются дни, которые наполняются душевным покоем и единением с Господом. В эти дни происходит таинство Святого Причастия. Этот ритуал связан с духовным и телесным обновлением верующего человека, в благодарность за которое принято читать благодарственные молитвы после Причастия.

 Правила прочтения молитвенных текстов

Таинство Причастия совершается после литургии в храме. По окончании службы священнослужителем читается для всех присутствующих благодарственная молитва Богу после Причастия. Бывает, что прихожане по возврату домой сами берут молитвослов и проговаривают молитвенные тексты. При этом важно находиться в спокойном и умиротворенном расположении духа.

Тест, читаемый после таинства, включает в себя пять отдельных молитв:

 • Благодарственная;
 • святого Василия Великого;
 • Симеона Метафраста;
 • короткая четвертая;
 • Пресвятой Богородице.

После произносится тропари и кондаки, написанные святому, во имя которого происходила служба. Главная задача благодарственного текста — благодарить Всевышнего за милость, поэтому произносить их нужно от всей души и эмоционально возвышенно.

Толкование молитв и их тексты

Рассмотрим, какие молитвы читать после Причастия следует и в каком порядке.

Первая молитва читается в знак благодарности Господу за то, что он принимает христиан, несмотря на их греховность. Затем произносится мольба о том, чтобы Он помог душевному и телесному исцелению, защитил от врагов и недругов, помог укрепиться в вере. Первая молитва после Причастия на русском звучит так:

Читайте также:  Последние предсказания Ванги о будущем России и других государств - о провидице, её прогнозы

Вторая молитва Святого Василия написана в благодарность Богу, который наделил его неиссякаемой верой и возможностью подходить к святым церковным таинствам с чистой душой и помыслами. Святой Василий написал эту молитву, чтобы воспеть Господа за все блага, дарованные ему.

Важно

Третьей по счету читается молитва преподобного Симеона Метафраста. Он сравнивает Господа с огнем, который имеет cилы сжигать всех греховный и неверующих. Поэтому просит в тексте уберечь его от грехопадения, просит защиты и всецело ему преклоняется.

Самая короткая четвертая молитва имеет очень глубокий смысл. В ней просят следующее:

 • даровать вечную жизнь, которая является главной целью каждого человека, пришедшего в веру;
 • послать милость на Страшном Суде, который должен произойти после Второго Пришествия.

Завершает цикл молитв обращение к Пресвятой Деве. Она является главным каноном чистоты и праведности у христиан. Богородица выступает в роли заступницы перед Господом для всех верующих. Именно она стала родительницей источника бессмертной жизни. К ней вопрошают с целью направить мысли на добрые дела и наполнить сердца вечной любовью к Господу.

Когда прочитаны все пять основных молитвенных текстов, обязательны к прочтению тропари и кондаки святого, в честь которого была проведена литургия. В перечне молитв нет благодарственного текста Ангелу-хранителю. Но вспомнить его нужно обязательно за то, что дал возможность присутствовать на таинстве Причастия. Иногда рекомендуют после таинства прочесть канон своему Ангелу-хранителю.

Обязательно к прочтению:  Акафист Казанской Божьей Матери

После самого таинства Причастия и прочтения благодарственных молитв следует посвятить весь последующий день духовности. Для этого нужно ограничить любые развлечения и чревоугодия. Мысли должны быть светлыми и оптимистичными. Следует избегать телесной близости, плохих слов и употребления табака.

Благодарственные молитвы направлены на общение с Господом, поэтому произносить их следует искренне и верую в то, что делаем.

Пусть хранит Вас Господь!

Смотрите еще видео молитву благодарственную после Святого Причащения:

Источник: https://ikona-i-molitva.info/molitvy-posle-prichastiya-blagodarstvennye/

Благодарственные молитвы по Святом Причащении — Изюмская епархия — Официальный сайт

Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже.

Благодарственная молитва, 1-я
Благодарю Тя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешнаго, но общника мя быти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тя, яко мене недостойнаго причаститися Пречистых Твоих и Небесных Даров сподобил еси.

Но Владыко Человеколюбче, нас ради умерый же и воскресый, и даровавый нам страшная сия и животворящая Таинства во благодеяние и освящение душ и телес наших, даждь быти сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякаго сопротивнаго, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение Божественныя Твоея благодати и Твоего Царствия присвоение; да во святыни Твоей теми сохраняемь, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю; и тако сего жития исшед о надежди живота вечнаго, в присносущный достигну покой, идеже празднующих глас непрестанный, и безконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бо еси истинное желание, и неизреченное веселие любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого
Владыко Христе Боже, Царю веков, и Содетелю всех, Благодарю Тя о всех, яже ми подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих Таинств.

Молю убо Тя, Блаже и Человеколюбче: сохрани мя под кровом Твоим, и в сени крилу Твоею; и даруй ми чистою совестию, даже до последняго моего издыхания, достойно причащатися святынь Твоих, во оставление грехов, и в жизнь вечную.

Ты бо еси хлеб животный, источник святыни, Податель благих, и Тебе славу возсылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 3-я , Симеона Метафраста
Давый пищу мне плоть Твою волею, огнь сый и опаляяй недостойныя, да не опалиши мене, Содетелю мой; паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце. Попали терние всех моих прегрешений. Душу очисти, освяти помышления. Составы утверди с костьми вкупе.

Чувств просвети простую пятерицу. Всего мя спригвозди страху Твоему. Присно покрый, соблюди же, и сохрани мя от всякаго дела и слова душетленнаго. Очисти и омый, и украси мя; удобри, вразуми, и просвети мя. Покажи мя Твое селение единаго Духа, и не ктому селение греха.

Да яко Твоего дому, входом причащения, яко огня мене бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святыя, чиноначалия же безплотных, Предтечу Твоего, премудрыя Апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, ихже мольбы Благоутробне приими, Христе мой, и сыном света соделай Твоего служителя.

Ты бо еси освящение и единый наших, Блаже, душ и светлость; и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу вси возсылаем на всяк день.

Молитва 4-я
Тело Твое Святое, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный, и Кровь Твоя Честная во оставление грехов: буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселие; в страшное же и второе пришествие Твое сподоби мя грешнаго стати одесную славы Твоея, молитвами Пречистыя Твоея Матере, и всех святых.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице
Пресвятая Владычице Богородице, свете помраченныя моея души, надеждо, покрове, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тя, яко сподобила мя еси недостойнаго, причастника быти Пречистаго Тела и Честныя Крове Сына Твоего.

Но Рождшая истинный Свет, просвети моя умныя очи сердца; Яже Источник безсмертия рождшая, оживотвори мя умерщвленнаго грехом; Яже милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, помилуй мя, и даждь ми умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслех моих, и воззвание в пленениих помышлений моих; и сподоби мя до последняго издыхания, неосужденно приимати пречистых Таин освящение, во исцеление души же и тела. И подаждь ми слезы покаяния и исповедания, во еже пети и славити Тя во вся дни живота моего, яко благословенна и препрoславленна еси во веки. Аминь.
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих, Израиля.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Tрижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:
Уст твоих, якоже светлость огня, возсиявши благодать, вселенную просвети: не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа, но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 6-й:
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
От небес приял еси Божественную благодать, и твоими устнама вся учиши покланятися в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, всеблаженне преподобне, достойно хвалим тя: еси бо наставник, яко божественная являя.

Богородичен:
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай тропарь Василию Великому, глас 1-й:
Во всю землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое, имже боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческия обычаи украсил еси, царское священие, отче преподобне, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Кондак, глас 4-й:
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Явился еси основание непоколебимое церкве, подая всем некрадомое господство человеком, запечатлея твоими веленьми, небоявленне Василие преподобне.

Богородичен:
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Если совершалась Литургия Преждеосвященных Даров, читай тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:
Иже от Бога свыше божественную благодать восприем, славне Григорие, и Того силою укрепляемь, евангельски шествовати изволил еси, отонудуже у Христа возмездие трудов приял еси всеблаженне: Егоже моли, да спасет души наша.

Кондак, глас 3-й:
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Подобоначальник показался еси Начальника пастырем Христа, иноков чреды, отче Григорие, ко ограде небесней наставляя, и оттуду научил еси стадо Христово заповедем Его: ныне же с ними радуешися, и ликуеши в небесных кровех.

Богородичен:
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Господи, помилуй. (12 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

После Причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе принятого Христа.

Переглянуто: (15)

Источник: http://izum.church.ua/ru/molitvoslov/molitvy/blagodarstvennye-molitvy-po-svyatom-prichashhenii/

Ссылка на основную публикацию